Z nebezpečí v prodlení jsme museli park uzavřít

Vážení navštěvníci,

společnost Czernínská správa majetku s.r.o. vlastní a udržuje park Zámku Lázeň, kam dosud dobrovolně povolovala vstup veřejnosti. Stále více ovšem dochází k tomu, že i za klidného počasí padají ze starých stromů větve nebo odpadávají celé velké části stromů (viz fotky). Výše škody na zdraví a majetku návštěvníků mohou v takovém případě dosáhnout milionů korun. Trestní odpovědnost za ublížení na zdraví z nedbalosti nebo za obecné ohrožení by se mohlo týkat i zaměstnanců naší firmy. Bohužel nemůžeme tomuto zabránit ani výstražnými tabulemi (např. „...na vlastní nebezpečí...“). Z nebezpečí v prodlení jsme museli park uzavřít.
Czernínská správa majetku s.r.o.,
správa zámku Lázeň


Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux